Warunki współpracy

Regulamin świadczonych usług Yellow Brand Paweł Kocik, NIP: 125-145-56-90,
05-200 Wołomin, ul.Kościelna 56/52

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług
dla profesjonalnego biznesu.

WAŻNE!

Zapoznanie się i wdrożenie warunków współpracy zapewni sprawną i szybką realizację projektu graficznego.
98% moich klientów którzy zapoznali się z warunkami współpracy nie ponieśli dodatkowych kosztów, a zlecenia zostały zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych.

Zapraszam do zapoznania się z opiniami klientów.

 • Wszelkie szczegółowe uwagi podane na początku realizacji zlecenia umożliwią sprawną realizację projektu i wykluczą ewentualne poprawki.
 • Zakup, wyszukiwanie fontów oraz zdjęć to dodatkowa płatna usługa. 
 • Przy rozpoczęciu współpracy z nowym zleceniodawcą pobieramy zaliczkę w kwocie 50% kosztów zlecenia.
 • Nie realizujemy próbnych projektów.
 • W ramach współpracy realizujemy 3 bezpłatne poprawki każda dodatkowa liczona jest według ustalonej stawki.

Zamówienia

 • Zamówienia składane są w formie elektronicznej lub telefonicznej. Przy czym wszystkie szczegóły dotyczące zlecenia składane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres biuro@yellowbrand.pl
 • Składane zamówienie powinno zawierać ( nazwę projektu, dane techniczne projektu, termin oczekiwanego zakończenia prac, materiały źródłowe).
 • Przy projektach realizowanych na potrzeby druku wymagana jest specyfikacja techniczna drukarni. Można ją uzyskać w każdej drukarni.
 • Nie poprawiam projektów po innych grafikach.

ZAMÓWIENIA WEEKEND I PRACA NA DZIŚ

 • W przypadku realizacji zleceń w weekendy oraz w dniu złożenia zamówienia naliczana jest dodatkowa opłata stanowiąca:
  30% – za zlecenie realizowane w dniu zamówienia
  45% – za zlecenie realizowane w weekend

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 • W przypadku materiałów do druku wszystkie pliki powinny posiadać 300dpi, kolor CMYK.
 • W przypadku logotypów powinny zostać przesłane w plikach pdf, eps, ai.
 • Nie wybieramy za klienta plików zdjęciowych, które mają zostać wykorzystane w projekcie. Usługa taka płatna jest dodatkowo zgodnie z poniższym cennikiem.

PROJEKTOWANIE

 • Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć przed rozpoczęciem pracy projektanta wszystkie niezbędne materiały źródłowe: zdjęcia, logotypy, fonty, teksty.
 • Zleceniodawca  zobowiązany jest dostarczyć przed rozpoczęciem pracy projektanta wszystkie, zredagowane ostatecznie teksty (odpowiednia ilość znaków .txt, .doc). Zmiana, podmiana, zastąpienie przesłanych plików w trakcie pracy jak również po nich skutkuje doliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.
 • W celu zapewnienia jak najlepszej współpracy zleceniodawca zobowiązany jest przekazać projektantowi niezbędne informacje dotyczące: kolorystyki projektu, ogólnego wyglądu projektu, ilości zawartych informacji, materiałów i techniki. Wszystkie materiały powinny zostać dokładnie sprawdzone. Zmiana, podmiana, zastąpienie przesłanych plików w trakcie pracy jak również po nich skutkuje doliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.

POPRAWKI DO PROJEKTU

 • Zleceniodawca  zobowiązany jest do zapoznania się z przesłaną wersją projektu. Zleceniodawca zobowiązany jest do przesłania spójnej listy poprawek do projektu. Jeśli poprawki dotyczą zmiany koncepcji (zmian w tekście, ilości informacji, dodatkowych informacji i podmiany zdjęć) naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.
 • Wszelkie szczegółowe uwagi podane na początku realizacji zlecenia umożliwią sprawną realizację projektu i wykluczą ewentualne poprawki.
 • W przypadku nanoszenia poprawek chaotycznie, na raty, wykluczających się, dotyczących zmiany tekstu, błędów ortograficznych, podmiany zdjęć naliczane są dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem.
 • W ramach współpracy realizujemy 3 bezpłatne poprawki każda dodatkowa liczona jest według ustalonej stawki.

AKCEPTACJA

 • Akceptacja projektu do druku wiąże się z zakończeniem prac nad zleceniem. Po tym etapie nie nanoszone są już poprawki. Po akceptacji nie nanosimy dodatkowych poprawek dotyczących formatu i kwestii technicznych.
 • Zleceniodawca zobowiązany jest do przesłania informacji o akceptacji projektu pod adres:biuro@yellowbrand.pl
 • Jeśli zleceniodawca nie akceptuje projektu i nie zamierza podjąć dalszej współpracy zobowiązany jest wysłać informacje, że nie wykorzysta żadnej
  z przesłanych koncepcji, projektów i jego fragmentów na adres: biuro@yellowbrand.pl

Płatność

 • Po zakończeniu etapu projektowego zleceniodawca otrzymuje kosztorys z naniesionymi ewentualnymi dodatkowymi kosztami projektu.
 • W przypadku realizacji zlecenia po raz pierwszy przed rozpoczęciem zlecenia pobierana jest opłata zadatkowa w wysokości 40% kosztów zlecenia. Zadatek odliczana jest od całości zlecenia po jego zakończeniu.
 • Przelew na konto bankowe wraz z potwierdzeniem wpłaty w chwili wysłania projektu wersja otwarta lub do 7 dni po zakończeniu realizacji zlecenia.

RABATY

 • Stali klienci (powyżej 10 zleceń) otrzymują rabat w wysokości 15%
 • Stali klienci (powyżej 30 zleceń) otrzymują rabat w wysokości 20%
Reklama