Redesign wnioski i druki RP

 

Redesign pozwolenie na budowe

Redesign pozwolenie na budowę.

Redesign dowod wniosek

Redesign wniosek dowód osobisty.

 

Redesign pozwolenie na budowe

Redesign wniosek dowód osobisty.

Redesign jest to złożony proces w projektowaniu graficznym polegający na wykonaniu ponownego projektu graficznego celem nadania nowych walorów np. artystycznych, usprawnieniu formy, konstrukcji czy uwzględnieniu zmian zachodzących w przyzwyczajeniach i modzie odbiorcy.

Analiza obecnej sytuacji

Analizując obecną sytuację na podstawie funkcjonujących formularzy i druków urzędowych można stwierdzić, że nie spełniają one zamierzonych celów są nieczytelne zarówno dla interesantów, jak również dla osób pracujących w administracji. Dotyczy to zarówno druków opublikowanych w rozporządzeniach, jak i tych składanych przez pracowników administracji. Największym problemem jest używanie nadmiaru środków wizualnych oraz bezpodstawne stosowanie różnych krojów pism. Najistotniejsze informacje w formie objaśnień i przypisów umieszczane są poniżej treści dokumentu przez co osoba wypełniająca druk o fakcie uzupełnienia go drukowanymi literami dowiaduje się na końcu formularza. Taka forma sprawdzania objaśnień i upewniania się co do poprawności uzupełnianych danych wymaga wielokrotnego przekręcania kartki, a w przypadków osób niedowidzących zmusza do korzystania z pomocy innych osób. Szczególnie zwraca uwagę stosowanie w projektach bardzo małych odległości między kolejnymi podpunktami, co zmusza do pisania bardzo drobnym drukiem. Bardzo często druki nie zawierają wystarczającej wielkości akapitów np. z prawej strony tak, aby strony mógłby być wpięty do segregatora. Adnotacje urzędowe często są umieszczane w jednej kolumnie z informacjami dla interesanta, co znacząco utrudnia uzupełnienie dokumentu we właściwy sposób. Szczególnie istotne dane takie jak numer pesel, seria dowodu, czy zdjęcie znajdują się wewnątrz treści albo na końcu dokumentu. Taki stan może wynikać z powszechnego dostępu do narzędzi edytorskich, powielania i utrwalanie błędnych reguł i założeń typograficznych.

Szukasz dobrego projektanta? 
Zapewniam pełen profesjonalizm, rzetelność oraz terminowość. Wszystkie moje prace to efekt kreatywności, zdobytego przeze mnie doświadczenia,
a także pełnego zaangażowania.

kontakt: creativefoliome@gmail.com

tel. + 48 720 831 961

 

Reklama