Problemy w druku

Dla wielu osób, które zlecają projekty do druku nie zrozumiałe jest, że przed podjęciem prac projektowych należy dostarczyć grafikowi odpowiednią specyfikację z drukarni.

Specyfikacja taka powinna zawierać podstawowe dane jak: przestrzeń barwna, informacje o wymiarze projektu, spadach, wykrojniku, siatce, dodatkowych warstwach np. na lakier.

Bez takich informacji niestety problematyczne jest wykonanie prawidłowo projektu.

Jednak jak życie pokazuje klient upiera się i prace trwają, a później:

Najczęściej klient ma pretensje do grafika:

  • Że plik jest źle przygotowany
  • Że drukarnia wydrukować nie może
  • Że to ma być pion nie poziom
  • Że format nie ten
  • Że logo coś nie takie bo w RGbie i bitmapa.

Podsumowując i złota rada na dziś:

Poświęcenie 30 minut na zdobycie specyfikacji z drukarni oraz odrobina dobrej woili i wymiany e-maili z drukarniami może w przyszłości usprawnić proces całego projektu.

Dlatego warto pisać i pytać!

Reklama

Grid w projektowaniu katalogów

Na dobrze zaprojektowany katalog i folder składa się kilka elementów graficznych makiety:

1. Układ treści tzw. grid
2. Wybór i wielkość typografii
3. Kolorystyka

Jakie fonty wybierać:

Do składu magazynów i katalogów o profesjonalnym biznesowym charakterze (fonty bezszeryfowe): Helvetica, Swiss, Frutiger, DIN

Do składu magazynów modowych proponuje używanie fontów szeryfowych: Bodoni, Modern, Serif.

Pamiętacie, że jedną z ważniejszych zasad typografii jest nie łączenie dwóch fontów bezszeryfowych i dwóch fontów szeryfowych.

 

Ruski okupant, czyli kompozycja propagandowa

Kompozycja, a propaganda radziecka

Nie ma chyba bardziej ciekawego zjawiska w projektowaniu graficznym jak kompozycja propagandowa. Radziecka szkoła montażu filmowego, plakatu, dokumentu zrodziła wiele idei i założeń do dziś dzień funkcjonujących w świecie designu. Nie będę w tym miejscu opisywał szczegółowo wszystkich zasad, które przyświecają teorii propagandy. Chciał bym jedynie zaprezentować kilka z najistotniejszych dzieł w odniesieniu do dzisiejszego projektowania.

Plakat

Plakat stanowi oddzielną formę wizualną, którą dzięki sztuce propagandowej osiągnęła ogromny wpływ na inne dziedziny. Próba oddziaływania na tłumy za pomocą form wizualnych ma swoje początki w XIX wieku jednak dopiero radziecka szkoła stworzyła z niej „prawdziwą sztukę”.

Plakat propagandowy

Plakat propagandowy

Plakat w stylistyce propagandowej

Plakat w stylistyce propagandowej

FILM

Film wywarł również w tej dziedzinie ogromną rolę. Poczynając od sztuki dokumentalistyki „kinooków”, a kończąc na sfabrykowanych materiałach z pola bitwy, wydarzeń partyjnych. Dominującą cechą takich filmów było wywieranie emocji za pomocą montażu. Taka propaganda dodatkowo wzmacniała swój wydźwięk za pomocą lektora prezentującego propagandowe treści. Co ciekawe pozbawienie takiego filmu lektora powodowało ukazanie zupełnie innej narracji obrazów.

Zjawisko to możemy zobaczyć również w ostatnim dziele „rosyjskiej propagandy”.

Kompozycja w grafice cz.1 – Dadaizm, a grafika prasowa

Kompozycja w grafice cz.1

Tym wpisem pragnę zacząć rozważania na temat kompozycji w projektowaniu graficznym.

Dadaizm w prasiE

Mówiąc o projektowaniu, a dokładniej architekturze projektu należy zwrócić szczególną uwagę na genezę niektórych zjawisk. Mało kto wie, że projektowanie typografii w prasie ma swoje korzenie we wczesnym dadaizmie. Szwajcarska szkoła projektowa która swe początki zawdzięcza m.in Cabaret Voltaire osiągnęła niebagatelne efekty dzięki „przypadkowi”.
To przypadek według dadaistów stanowił kredo sztuki. Dzięki eksperymentowaniu z materią i kompozycją dadaiści osiągali znakomite rezultaty. Narodził się fotomontaż, sztuka abstrakcyjna, nowa narracja. Jedną z dziedzin projektowych, które inspirowały dadaistów była typografia, a wraz z nią skład katalogów, książek. Sposób łamania, dobór fontów często był przypadkowy. O wpływie przypadku na projekt pisze Hans Richter:

Problem ten poruszał nas do głębi, tym bardziej, że odkrywaliśmy ex post „przypadkowe” zbiegi okoliczności, które odegrały w naszym własnym życiu, pewną rolę, a była ona tym większa, im baczniej się im przyglądaliśmy.

(Richter H., Dadaizm : sztuka i antysztuka, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1986, s. 78.)

Przypadkowe dojście do pewnych rozwiązań nie pozbawiało jednak projektu rytmy i kompozycji. Możemy to zaobserwować na przykładzie projektów typograficznych okresu wczesnego dadaizmu. Do dziś skład typograficzny magazynów modowych, publikacji ekskluzywnych nawiązuje do stylistyki dada.

Dadaism projekty graficzne

Dadaizm – typograficzna kompozycja projektu książki

Okładka magazynu VOGUE inspirowana dadaizmem

Okładka magazynu VOGUE inspirowana dadaizmem

Okładka typograficzna

Okładka typograficzna – font inspirowany dada

Okładka Wallpaper - układ dada

Okładka Wallpaper – układ dada