Ruski okupant, czyli kompozycja propagandowa

Kompozycja, a propaganda radziecka

Nie ma chyba bardziej ciekawego zjawiska w projektowaniu graficznym jak kompozycja propagandowa. Radziecka szkoła montażu filmowego, plakatu, dokumentu zrodziła wiele idei i założeń do dziś dzień funkcjonujących w świecie designu. Nie będę w tym miejscu opisywał szczegółowo wszystkich zasad, które przyświecają teorii propagandy. Chciał bym jedynie zaprezentować kilka z najistotniejszych dzieł w odniesieniu do dzisiejszego projektowania.

Plakat

Plakat stanowi oddzielną formę wizualną, którą dzięki sztuce propagandowej osiągnęła ogromny wpływ na inne dziedziny. Próba oddziaływania na tłumy za pomocą form wizualnych ma swoje początki w XIX wieku jednak dopiero radziecka szkoła stworzyła z niej „prawdziwą sztukę”.

Plakat propagandowy

Plakat propagandowy

Plakat w stylistyce propagandowej

Plakat w stylistyce propagandowej

FILM

Film wywarł również w tej dziedzinie ogromną rolę. Poczynając od sztuki dokumentalistyki „kinooków”, a kończąc na sfabrykowanych materiałach z pola bitwy, wydarzeń partyjnych. Dominującą cechą takich filmów było wywieranie emocji za pomocą montażu. Taka propaganda dodatkowo wzmacniała swój wydźwięk za pomocą lektora prezentującego propagandowe treści. Co ciekawe pozbawienie takiego filmu lektora powodowało ukazanie zupełnie innej narracji obrazów.

Zjawisko to możemy zobaczyć również w ostatnim dziele „rosyjskiej propagandy”.

Reklama